Według artykułu opublikowanego w The American Journal of Emergency Medicine suplementacja witaminy D3 może zmniejszyć liczbę migrenowych ataków bólu głowy w miesiącu. Co więcej, suplementacja witaminy D3 skraca także liczbę dni z bólem głowy.

Autor badania Chen Hu wraz z zespołem przeprowadzili systematyczny przegląd randomizowanych badań kontrolnych, badających wpływ witaminy D na pacjentów z migreną. W  przeglądzie uwzględniono dane z sześciu randomizowanych i kontrolowanych badań. Łącznie w badaniach wzięło udział 301 pacjentów.

Pacjenci otrzymywali witaminę D3 w dawkach od 7000 j.m. do 5000 000 j.m. tygodniowo. Czas terapii witaminą D3 wynosił od 10 do 24 tygodni.

REKLAMA
REKLAMA

Według przeprowadzonej metaanalizy suplementacja witaminą D może istotnie zmniejszyć liczbę ataków bólu głowy na miesiąc o 2,7 ataków, liczbę dni bólu głowy na miesiąc o 1,6 dni i punktację w skali MIDAS o 5,7 u pacjentów z migreną. Natomiast czas trwania ataku i nasilenie bólu głowy są podobne w obu grupach. Badania sugerują również że suplementacja witaminą D może być bardziej skuteczna u dzieci niż u pacjentów dorosłych.

Napadom migreny towarzyszy podwyższony poziom niektórych neuropeptydów we krwi. Jednym z takich neuropeptydów jest peptyd związany z genem kalcytoniny-CGRP. Naukowcy zaobserwowali zmniejszenie stężenia CGRP podczas suplementacji witaminą D3. Być może właśnie zmniejszenie stężenia tego neuropeptydu jest odpowiedzialne za pozytywny wpływ suplementacji witaminy D na ataki migrenowe.

Potrzebujemy więcej randomizowanych kontrolowanych badań z dużymi próbkami pacjentów, aby zbadać tę kwestię“.-piszą autorzy badania. Być może nowe badania dadzą nam wiarygodną odpowiedź, czy witamina D3 łagodzi ataki migreny oraz jakie dawki powinniśmy suplementować.

Źródło: https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(21)00642-2/fulltext#%20