Przyczyna wycofania

Wycofanie z obrotu leku Champix nastąpiło na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, jakim jest firma Pfizer Europe MA EEIG. Przyczyną wycofania było stwierdzeniem obecności N-nitrozo-warenikliny powyżej limitów ustalonych przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków.

W związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm zanieczyszczenia Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serii leku Champix, które nie spełniają norm. Decyzje podjęto pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Jeśli stosujesz lek Champix, sprawdź, czy Twoja seria nie została wycofana z obrotu. Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF.

REKLAMA
REKLAMA

 

Wycofane serie:

Champix 1 mg

Numer serii: 00018920, data ważności: 2021-12-31

Numer serii: 00021872, data ważności: 2022-08-31

Numer serii: 00025223, data ważności: 2023-03-31

Champix 0,5 mg, 1 mg

Numer serii: 00023327, data ważności: 2022-09-30