Przyczyna wycofania

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju tabletki powlekane Atorvox. Wycofanie dotyczy leku Atorvox w dawcę 40 mg. Wniosek o wycofanie złożył Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przyczyną zgłoszenia było błędne oznakowanie mocy produktu leczniczego na opakowaniu zewnętrznym. Opakowania tej serii zawierają prawidłową informację o dawcę leku tj 40 mg na trzech ścianach opakowania. Natomiast na jednej ścianie opakowania umieszczona jest błędna informacja o mówiąca, że moc leku to 20 mg. Taki błąd opakowania może prowadzić do wydania pacjentowi w aptece leku z nieprawidłową dawką. Skutkiem tego może być zagrożenie zdrowia pacjentów.

Statyny i obawa przed działaniami niepożądanymi

REKLAMA
REKLAMA

W związku z błędną szatą graficzną wyżej wymienionego produktu Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju jednej serii leku Atorvox 40 mg.

Jeśli stosujesz lek obniżający cholesterol Atorvox, sprawdź, czy Twoja seria nie została wycofana z obrotu oraz czy posiadasz tabletki o dawcę zgodnej z ordynacją lekarza. Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF.

Atorvox 40 mg, tabletki powlekane: https://rdg.ezdrowie.gov.pl/Decision/Decision?id=4291

Wycofane serie leku Atorvox

Atorvox 40 mg, 30 tabletek powlekanych

Numer serii 21212, Data ważności 2023-09-30

Statyny — czy pora przyjęcia tabletki ma znaczenie?