Przyczyna wycofania

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek Aribit na wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu serii produktów leczniczych Aribit tabletki 30 mg. Powodem wniosku było uzyskanie w badaniach stabilności wyniku niezgodnego ze specyfikacją. Parametrem odbiegającym od normy była zawartość substancji czynnej arypiprazolu.

W związku z wadą jakościową wyżej wymienionego produktu Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wadliwych serii leku Aribit.

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

REKLAMA
REKLAMA

Jeśli stosujesz lek Aribit, sprawdź, czy Twoja seria nie została wycofana z obrotu. Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF.

Wycofane serie:

Aribit 30 mg

Numer serii 011020 Data ważności 2023-10-31